Please enable JS
BACK

ความสำคัญของโพรไบโอติกต่อการเกิดภาวะท้องเสียในแมว

ความสำคัญของโพรไบโอติกต่อการเกิดภาวะท้องเสียในแมว

เป็นที่รู้กันดีว่าอาหารส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ การได้รับอาหารที่ดี มีประโยชน์ ย่อมส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วย นอกจากสารอาหารหลักในกลุ่มโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันแล้ว ปัจจุบันยังได้มีการศึกษาถึงประโยชน์ของสารชนิดอื่นที่สามารถส่งเสริมสุขภาพร่างกาย หรือสุขภาพทางเดินอาหารได้อีกด้วย หนึ่งในนั้นคือการประยุกต์ใช้โพรไบโอติก ซึ่งให้ผลในการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในทางเดินอาหาร ช่วยป้องกันการเกิดอาการแมวท้องเสีย หรือแมวถ่ายเหลว และส่งเสริมสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดี

โพรไบโอติก คืออะไร?

โพรไบโอติก (probiotics) คือจุลชีพ หรือจุลินทรีย์ขนาดเล็กซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถพบได้ในอาหาร เมื่อเข้าสู่ร่างกายด้วยการกินแล้วจะไปเกาะที่บริเวณเยื่อบุลำไส้ ผลิตสารต่อต้านแบคทีเรีย หรือจุลชีพก่อโรคชนิดอื่น ๆ ที่เข้ามาภายในร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายมีความปลอดภัยต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารมากขึ้น ลดโอกาสการเกิดภาวะแมวท้องเสีย หรือแมวถ่ายเหลวลง โดยโพรไบโอติกจัดเป็นจุลชีพประจำถิ่น (normal flora) ซึ่งสามารถพบได้เป็นปกติในระบบทางเดินอาหาร โดยในปัจจุบันได้มีความพยายามในการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการนำโพรไบโอติกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพ ทั้งการผลิตอาหารเสริม การเสริมลงไปในอาหาร หรือขนมต่าง ๆ อย่างไรก็ตามโพรไบโอติกดังกล่าวอาจถูกทำลายไปในระหว่างกระบวนการผลิต อันเนื่องมาจากความไม่เสถียรของโพรไบโอติกแต่ละชนิดได้

โพรไบโอติก แตกต่างจากพรีไบโอติกอย่างไร?

พรีไบโอติก (prebiotics) คือ อาหารชนิดหนึ่งซึ่งจะถูกย่อยโดยแบคทีเรียในทางเดินอาหาร ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการเจริญเติบโตและการทำงานของแบคทีเรียนั้น ๆ ซึ่งมีความแตกต่างกับโพรไบโอติกอย่างชัดเจน กล่าวคือ โพรไบโอติกคือแบคทีเรียชนิดดีในทางเดินอาหาร โดยมีพรีไบโอติก เป็นอาหารสำหรับแบคทีเรียดังกล่าว

ความสำคัญของโพรไบโอติกต่อการเกิดภาวะท้องเสียในแมว

ความสำคัญของโพรไบโอติกกับระบบทางเดินอาหารของแมว

โพรไบโอติกนอกจากจะพบได้ทั่วไปในทางเดินอาหารแล้ว ยังมีประโยชน์และส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ดังนี้

  1. ป้องกันเยื่อบุลำไส้ ไม่ให้เชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนมากับอาหารยึดเกาะและเพิ่มจำนวน อันอาจก่อให้เกิดอาการท้องเสีย หรือปัญหาสุขภาพทางเดินอาหารอื่น ๆ ตามมาได้
  2. กระตุ้นการย่อยอาหารโดยการสร้างเอนไซม์ที่มีส่วนช่วยในการย่อย
  3. เหนี่ยวนำการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกัน ผ่านการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันบริเวณทางเดินอาหาร (gut health)

ความสำคัญของโพรไบโอติกต่อการเกิดภาวะแมวท้องเสีย หรือแมวถ่ายเหลว

แมวท้องเสีย หรือแมวถ่ายเหลว เป็นภาวะความผิดปกติที่พบได้มาก โดยเฉพาะในแมวที่มีการเลี้ยงร่วมกันหลายตัว สิ่งสำคัญที่มีผลต่อการเกิดภาวะดังกล่าวคือการมีจุลชีพประจำถิ่น (normal flora) หรือสุขภาพทางเดินอาหารที่ไม่แข็งแรง ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาภายในได้ การป้องกันการเกิดภาวะดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกอาหารที่มีการเสริมโพรไบโอติกจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สามารถป้องกันการเกิดภาวะแมวท้องเสีย หรือแมวถ่ายเหลวได้ อย่างไรก็ตามการรักษาความสะอาดของน้ำ อาหาร และสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้แมวได้รับเชื้อโรคเข้ามาภายในร่างกาย

ความสำคัญของโพรไบโอติกต่อการเกิดภาวะท้องเสียในแมว

การเสริมโพรไบโอติกในอาหาร

ในธรรมชาติประกอบไปด้วยโพรไบโอติกมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดต่างมีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการอยู่รอดในแต่ละสภาพแวดล้อม ซึ่งส่วนมากมักไม่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ เช่น การผ่านอุณหภูมิสูงหรือความร้อน อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีโพรไบโอติกเพียงไม่กี่ชนิดที่ได้รับการศึกษาวิจัย Nestle ได้ให้ความสำคัญถึงคุณสมบัติของโพรไบโอติกดังกล่าว จึงทำการศึกษาวิจัยโพรไบโอติกมากกว่า 3,000 ชนิด และพบว่า โพรไบโอติกชนิด Bacillus นั้นมีความเหมาะสมต่อการนำมาผสมในอาหาร เนื่องจากมีความแข็งแรง และเสถียรภาพสูง โดยสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุด คือ Bacillus coagulans (BC30) ซึ่งพบว่ามีอัตราการรอดชีวิตสูง เมื่อผ่านความร้อน หรือกระบวนการทางการผลิต การจัดส่ง หรือการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้นอกจากคุณสมบัติในการทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังได้มีการทดสอบประสิทธิภาพของโพรไบโอติกดังกล่าวในร่างกาย ด้วยการทำการทดลองในกลุ่มแมวตัวอย่างด้วยการให้อาหารสูตรปกติ และอาหารที่เสริมด้วย Bacillus coagulans (BC30) พบว่าการได้รับอาหารที่เสริมด้วย Bacillus coagulans (BC30) สามารถลดจำนวนวันที่อุจจาระมีความผิดปกติ เช่น ท้องเสียลงได้ อันเป็นข้อสนับสนุนว่าการเสริมโพรไบโอติกชนิด Bacillus coagulans (BC30) นั้นส่งผลดีต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ช่วยป้องกันการเกิดภาวะแมวท้องเสีย หรือแมวถ่ายเหลว อีกทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมอย่างแท้จริง

Purina PRO PLAN สูตร Adult

อาหารแมว Purina PRO PLAN สูตร Adult ให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาหาร เพราะเราเข้าใจว่าอาหารส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ จึงได้ทำการเสริมโพรไบโอติกชนิด Bacillus coagulans (BC30) ซึ่งได้รับการศึกษาพบว่ามีความแข็งแรง และเสถียรภาพสูง เหมาะสมต่อการนำมาผสมรวมในอาหาร เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหาร และภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันการเกิดภาวะแมวท้องเสีย หรือแมวถ่ายเหลว นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโน กรดไขมัน และสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานของไต มีวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยให้ขนนุ่มสวยและเงางาม เหมาะสำหรับแมวโต อายุตั้งแต่ 1-7 ปี มี 2 สูตรแสนอร่อย ได้แก่ อาหารแมวโต สูตรไก่ และ อาหารแมวโต สูตรแซลมอน ให้เลือกได้ตามความโปรดปรานของน้องแมว มั่นใจได้ว่าน้องแมวจะมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง

BACK