Please enable JS
BACK

ทำไมลูกแมวจึงต้องการสารอาหารแตกต่างกับแมวโตเต็มวัย?

ทำไมลูกแมวจึงต้องการสารอาหารแตกต่างกับแมวโตเต็มวัย?

 

คุณค่าสารอาหารพิเศษสำหรับลูกแมวในแต่ละช่วงวัย

ลูกแมวในช่วงหลังหย่านมจนถึงอายุ 1 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างเสริมพัฒนาการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดีให้กับลูกแมว โดยในช่วงนี้ลูกแมวจะต้องการสารอาหารที่ดีที่สุดเพื่อนำไปเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างกระดูก กล้ามเนื้อ และระบบประสาท

ลูกแมวแรกเกิดโดยปกติจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าในช่วง 3 สัปดาห์แรก และหลังจากนั้นจนถึงอายุ 5 เดือน ลูกแมวจะสามารถมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นถึง 20 เท่า และเมื่อมีอายุหลัง 6 เดือน อัตราการเจริญเติบโตของลูกแมวจะค่อยๆ ลดระดับลง แม้มองภายนอกจะเหมือนแมวโตเต็มวัยแต่ภายในร่างกายยังคงเจริญเติบโต เช่น โครงสร้างของกระดูกที่จะแข็งแรงขึ้น ซึ่งร่างกายของลูกแมวจะพร้อมสมบูรณ์จริงๆ เมื่อมีอายุครบ 1 ปี ดังนั้นลูกแมวในวัยนี้จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ต่างจากทารกที่ต้องการสารอาหารเฉพาะเป็นพิเศษที่ให้พลังงานสูง จากโปรตีนและไขมันคุณภาพดี และมีสารอาหารที่จำเป็นและเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

ตารางโภชนาการอาหารที่ลูกแมวควรจะได้รับ

ตารางโภชนาการอาหารที่ลูกแมวควรจะได้รับ

เพื่อมอบสารอาหารที่สมดุลและเหมาะสมตามโภชนาการสำหรับลูกแมว เจ้าของควรตรวจสอบปริมาณโภชนาการอาหารบนฉลากบนผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตแนะนำให้กับลูกแมวในแต่ละวัย โดยปกติแล้ว เราสามารถเริ่มให้อาหารสูตรลูกแมวเพื่อเสริมจากนมแม่ได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 3-4 สัปดาห์ขึ้นไป โดยผสมน้ำอุ่นลงในอาหารเล็กน้อยเพื่อให้เม็ดอาหารนิ่ม โดยในช่วงแรกของการเจริญเติบโต ลูกแมวควรได้รับอาหาร 3-4 มื้อต่อวัน จนเมื่อลูกแมวมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป เราสามารถลดให้เหลือ 2 มื้อต่อวันได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าลูกแมวยังคงต้องการสารอาหารที่ดีที่สุดจากอาหารสูตรเฉพาะที่คิดค้นมาเพื่อลูกแมวเท่านั้น

ฟันแท้จะเริ่มขึ้นภายในช่องปาก เมื่อลูกแมวมีอายุได้ 7 เดือน

ฟันแท้จะเริ่มขึ้นภายในช่องปาก เมื่อลูกแมวมีอายุได้ 7 เดือน

หลังจากลูกแมวมีอายุครบ 1 ปี จะกลายเป็นแมวที่โตเต็มวัยอย่างสมบูรณ์ การใช้พลังงานก็จะค่อยๆ ลดลง และในช่วงนี้จะสามารถเปลี่ยนอาหารลูกแมวมาเป็นสูตรอาหารสำหรับแมวโตเต็มวัยได้เลย

การเปลี่ยนอาหารแมว

หากต้องการเปลี่ยนอาหารแมว โดยปกติเจ้าของควรใช้ระยะเวลา 7-10 วันในการค่อยๆ ปรับเปลี่ยนจากอาหารเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการเกิดภาวะผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารใหม่ในทันที โดยค่อยๆ เติมอาหารของใหม่ลงไปพร้อมกับการลดปริมาณอาหารเดิมลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารใหม่ได้ทั้งหมด

BACK