Please enable JS

เราแตกต่างเพราะ

เราเชื่อว่าสารอาหารที่ดี คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพแข็งแรงและเป็นรากฐานสำคัญของการมีชีวิตที่ยืนยาว ทีมงานวิจัยของเราซึ่งประกอบไปด้วยสัตวแพทย์และนักโภชนาการมากกว่า 350 คนจึงได้ทุ่มเทเพื่อค้นคว้าพัฒนาวิจัย จนได้นวัตกรรมอาหารสูตรใหม่ที่จะช่วยดูแลสุขภาพของแมวคุณ ประกอบไปด้วย

ซึ่งทุกสูตรเป็นเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะของเพียวริน่าโปรแพลน และมีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับว่า ช่วยดูแลสุขภาพของแมวคุณให้แข็งแรงได้จริง ในทุกช่วงวัยและตอบโจทย์ในทุกความต้องการพิเศษ

Bring Out Your Cat's
Natural Greatness

ผลิตด้วยเทคโนโลยี เอกสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวจาก เนสท์เล่ เพียวริน่า

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเอกสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวที่ให้คุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมและผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อันยาวนานจาก เนสท์เล่ เพียวริน่า ทุกสูตรของ PURINA PROPLAN นั้นได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละความต้องการของสัตว์เลี้ยง เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาว เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ คือจุดมุ่งหมายของเรา

คิดค้นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยและทีมวิจัยของเราไม่เคยหยุดที่จะค้นหาและพัฒนาสิ่งใหม่ เพื่อยกระดับโภชนาการอาหารสัตว์ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสุนัขและเจ้าของให้ดียิ่งขึ้น งานวิจัยของเรานั้นเป็นที่ยอมรับของสัตว์แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความทางวิชาการอยู่เสมอ

เหนือกว่าด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสม

ด้วยนวัตกรรมหนึ่งเดียวเอกสิทธิ์เฉพาะ PURINA PROPLAN ที่ผ่านกระบวนการการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสูง เพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมพร้อมทั้งยังรักษารสชาติและคุณค่าสารอาหารที่มีคุณภาพเอาไว้อย่างครบถ้วน

builder: 
Header layout: 
Black no transp