Please enable JS

ภารกิจของเรา

เปลี่ยนสุนัขของคุณให้สุขภาพดีรอบด้าน ด้วยนวัตกรรมสารอาหาร ที่เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและดูดซึมให้ดียิ่งขึ้น ไม่ใช้สี สารปรุงแต่ง กลิ่นรสและวัตถุกันเสียสังเคราะห์ เพื่อให้สุนัขแข็งแรงอย่างยืนยาว

ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์จากเนสท์เล่ เพียวริน่า (Nestle PURINA) เพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมที่สุดในแต่ละสูตร และตอบสนองความต้องการของสุนัขที่แตกต่างกันทั้งขนาด ช่วงวัย หรือแม้แต่สุนัขที่มีความต้องการสารอาหารแบบพิเศษ

นอกจากนี้ เทคโนโลยีการผลิตของเรา ยังสามารถรักษาคุณค่าและรสชาติของอาหารที่มาจากวัตถุดิบคุณภาพสูง จึงมั่นใจได้ว่าทุกสูตรจะเป็นอาหารที่สุนัขทุกตัวชื่นชอบ

นวัตกรรมคุณค่าสารอาหารที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง

ผลิตด้วยเทคโนโลยี เอกสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวจาก เนสท์เล่ เพียวริน่า

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเอกสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวที่ให้คุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมและผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อันยาวนานจาก เนสท์เล่ เพียวริน่า ทุกสูตรของ PURINA PROPLAN นั้นได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละความต้องการของสัตว์เลี้ยง เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาว เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ คือจุดมุ่งหมายของเรา

คิดค้นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยและทีมวิจัยของเราไม่เคยหยุดที่จะค้นหาและพัฒนาสิ่งใหม่ เพื่อยกระดับโภชนาการอาหารสัตว์ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสุนัขและเจ้าของให้ดียิ่งขึ้น งานวิจัยของเรานั้นเป็นที่ยอมรับของสัตว์แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความทางวิชาการอยู่เสมอ

เหนือกว่าด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสม

ด้วยนวัตกรรมหนึ่งเดียวเอกสิทธิ์เฉพาะ PURINA PROPLAN ที่ผ่านกระบวนการการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสูง เพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมพร้อมทั้งยังรักษารสชาติและคุณค่าสารอาหารที่มีคุณภาพเอาไว้อย่างครบถ้วน

โลกที่น่าอัศจรรย์ของพวกเขา

ตั้งแต่การดมกลิ่นหาของที่ซ่อนอยู่ ไปจนถึงการกระโดดคาบลูกบอล ทุกกิจกรรมของสุนัข ที่เราอยากจะทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีชีวิตที่มีความสุขและเต็มที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ เพราะเมื่อพวกเขามีความสุข เราก็มีความสุขด้วย

 
 

ให้คุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสม สำหรับทุกความต้องการของสุนัข ด้วย OPTINUTRITION จาก Pro Plan เพื่อให้เขาพร้อมเต็มที่กับเรื่องพิเศษได้แล้ววันนี้

 
 

ลูกสุนัขก็เหมือนทารก ช่วงขวบปีแรกเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด สร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเริ่มก้าวแรกของลูกสุนัขที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักกับ OPTISTART อาหารลูกสุนัขจาก Proplan ได้แล้ววันนี้

builder: 
Header layout: 
Black no transp