Please enable JS


นโยบาย
ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เนสท์เล่

ขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เราหวังว่าท่านจะสนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเนสท์เล่และผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นจากประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้

เนสท์เล่เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านในโลกออนไลน์เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราและสื่อสารกับเราด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) ("เนสท์เล่", "เรา" หรือ "ของเรา") มีการเก็บรวบรวม รักษา ใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์ที่เนสท์เล่ให้บริการ ("เว็บไซต์") รวมทั้งเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชมอยู่ในขณะนี้หากท่านมีการติดต่อกับเรา ท่านอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อเป็นการยืนยันความมีตัวตน (เช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) เหล่านี้เราถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ประกาศนโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมด้วยสาระ 9 หัวข้อใหญ่ดังนี้

  • ขอบข่ายการทำงานและการยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เรา (Scope and Acceptance)
  • ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บรวมรวบโดยเนสท์เล่ (Personal Data collected by Nestlé)
  • ข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (Children’s personal Data)
  • ทำไมเนสท์เล่จึงความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านและเราใช้งานกับข้อมูลส่วนตัวอย่างไร (Why Nestlé collects personal data and how it uses it)
  • เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไรต่อใครบ้าง (Sharing of personal data by Nestlé)
  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานของท่านที่มีกับเรา (Your rights)
  • เทคโนโลยีการติดตาม และ เทคโนโลยีอื่นๆ (Cookies and other technologies)
  • การรักษาความปลอดภัยและการบันทึกข้อมูล (Data security and retention)
  • ช่องทางการติดต่อเรา (How to contact us)

 • ขอบข่ายการทำงานและการยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เรา (Scope and Acceptance)

  • ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อปรับใช้กับข้อมูลส่วนตัวที่เราได้จัดเก็บเพื่อจุดประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอ
  • ในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆของเนสท์เล่ (เว็บไซต์ที่กำหนดไว้ข้างต้น) หรือ ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ให้เราไว้นั้น ท่านได้ยอมรับรายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้งานที่ได้กล่าวไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับในเงื่อนไขตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณางดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวของเนสท์เล่ (เว็บไซต์ที่กำหนดไว้ข้างต้น) และ/หรืองดการให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามกับเรา
  • เนสท์เล่ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไขข้อความในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอเพื่อที่ท่านจะได้มั่นใจว่าท่านรับทราบข้อเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไข และการรับทราบนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้งาน
 • ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บรวมรวบโดยเนสท์เล่ (Personal Data collected by Nestlé)

  • เนสท์เล่อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายต่างกันไป ซึ่งอาจกล่าวโดยรวมจากแหล่งข้อมูลดังนี้

   • การติดต่อทางช่องทางออนไลน์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับเรา หมายรวมถึง เนสท์เล่เว็บไซต์ทั้งหมด, แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ, ระบบการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ สื่อทางออนไลน์ที่เนสท์เล่เป็นเจ้าของและดูแลโดยตรง หรือแอพพลิเคชั่นที่อยู่บนเครือข่ายที่บริหารจัดโดยบุคคลที่สามบนช่องทางออนโลน์ (เช่น เฟสบุ๊ค, อินสตราแกรม และ อื่นๆ)
   • การติดต่อทางช่องทางออฟไลน์กับเรา ในที่นี้รวมถึง กิจกรรมทางการตลาดทางตรง, เอกสารเชิญชวนเพื่อเข้าลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมการแข่งขัน และการติดต่อกับเนสท์เล่ผ่านทางโทรศัพท์ กับศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่
   • การติดต่อสื่อสารกับเราผ่านกลุ่มเป้าหมายทางออนไลน์ (เช่น สื่อโฆษณาต่างๆ) ที่เนสท์เล่ และ/หรือ ผู้ให้บริการ ได้กระทำการแทนในนาม และจัดเตรียมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือ แอพพลิเคชั่นด้วย
   • 2.1 ข้อมูลที่ท่านได้จัดเตรียมให้เราโดยตรง
   • ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้เปิดเผยและให้ความยินยอมในการนำไปใช้กับเรา ประกอบไปด้วยวัตถุประสงคและเหตุผลหลายประการดังนี้

    • ข้อมูลส่วนตัวในการติดต่อ รวมถึง ้อมูลใดๆก็ตามที่สามารถให้เนสท์เล่ติดต่อท่านเป็นการส่วนตัวได้ (เช่น ชื่อ, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์);
    • ข้อมูลทั่วไป รวมถึง วันเกิด, อายุ, เพศ, ภูมิลำเนา (รหัสไปรษณีย์, ตำบล, อำเภอ, ตำแหน่งพิกัดที่อยู่), ผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ, งานอดิเรก, ความสนใจ และ ข้อมูลครัวเรือนหรือไลฟ์สไตล์
    • ข้อมูลการใช้จ่าย รวมถึง การใช้จ่ายซื้อสินค้า (เช่น เลขรหัสบนบัตรเครดิต, วันที่หมดอายุบนบัตร และที่อยู่การจัดส่งค่าใช้จ่ายรอเรียกเก็บ)
    • ข้อมูลบัญชีการเข้าใช้บนระบบออนไลน์ของเนสท์เล่ รวมถึงข้อมูลใดๆก็ตามที่ร้องขอให้ท่านลงทะเบียนกับทางเราเพื่อสร้างบัญชีส่วนตัวกับเนสท์เล่เพื่อเข้าใช้งาน (เช่น รหัสเข้าใช้งาน หรือ อีเมลเข้าใช้งาน, ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่านการเข้าใช้งาน และคำถาม/คำตอบส่วนตัว)
    • ผลตอบรับจากผู้บริโภค รวมถึง ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้และเปิดเผยกับเนสท์เล่เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้ใช้หรือบริโภค ผลิตภัณฑ์และบริการกับทางเรา (เช่น ความเห็นต่างๆที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ, ข้อเสนอแนะ, หนังสือชมเชย และ ผลตอบรับต่างๆที่เกี่ยวโยงกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเนสท์เล่)
    • เนื้อหาของเนสท์เล่ที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภค รวมถึง เนื้อหาใดๆก็ตาม (เช่น รูปภาพ วีดีโอ และ เรื่องราวส่วนตัว) ที่ท่านได้สร้างขึ้นมาด้วยตนเองและได้เปิดเผยกับเนสท์เล่และหรือผู้อื่นในขณะเดียวกัน โดยผ่านการอัพโหลดลงไปยังช่องทางออนไลน์ของเนสท์เล่
   • 2.2 ข้อมูลที่จัดถูกเก็บมาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
   • สำหรับเว็บไซต์ที่มีระบบการติดตามการเข้าใช้ (ที่เรียกว่า “คุ้กกี้”) ที่ปรากฎแจ้งเตือนชัดเจน เราจะใช้ระบบการติดตามและเทคโนโลยีการติดตามการใช้งานอื่นๆเพื่อแบ่งจัดเก็บตามประเภทของข้อมูลเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆของเนสท์เล่ สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขและสิทธิในการเข้าใช้งานระบบแจ้งเตือนการติดตามในการเข้าใช้งานกรุณาคลิ๊กที่นี่
   • สำหรับเว็บไซต์ที่ปราศจากระบบการติดตามการเข้าใช้งาน เราจะใช้ระบบการติดตามและเทคโนโลยีการติดตามการใช้งานอื่นๆเพื่อแบ่งจัดเก็บตามประเภทของข้อมูลเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆของเนสท์เล่ สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขและสิทธิในการเข้าใช้งานระบบแจ้งเตือนการติดตามในการเข้าใช้งานกรุณาคลิ๊กที่นี่
   • 2.2 ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจากช่องทางอื่นๆ
   • ราอาจจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านมาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน ัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลที่มาจาก การจัดเก็บข้อมูลจากบุคคลที่สาม บริษัทคู่ค้ากับเนสท์เล่ แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ และ เครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการของบุคคลที่สาม (เช่น เฟสบุ๊ค) ข้อมูลที่กล่าวถึง ณ ที่นี้ อาจรวมถึงข้อมูลดังนี้

    • ข้อมูลส่วนตัวในการติดต่อท่าน
    • ข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติของท่านซึ่งปรากฎอยู่บนเครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการและบริการของบุคคลที่สาม (เช่น ชื่อ อีเมล เพศ วันเกิด เมือง รูปภาพบนหน้าประวัติ รหัสบัญชีการเข้าใช้งาน รายชื่อเพื่อนที่เปิดเผยบนหน้าประวัติท่าน) ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านได้รับทราบ ผ่านการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการของบุคคลที่สาม
   • ทั้งนี้เราอาจจะได้รับข้อมูลส่วนตัวเป็นรายบุคคลไปในกรณีที่เราได้รับมาจากบริษัทคู่ค้าอื่นๆ
 • ข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (Children’s personal Data)

  • เนสท์เล่จะไม่ร้องขอ หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีโดยตรง (หมายเหตุนี้สืบเนื่องจาก นโยบายทางการตลาดที่ปฎิบัติต่อเด็กของเนสท์เล่ ทั้งนี้ช่วงอายุที่จำกัดนั้นซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่านโยบายของเนสท์เล่) หากปรากฎว่าเนสท์เล่มีการจัดเก็บข้อมูลของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีโดยมิได้เจตนา เราจะทำการทำลายข้อมูลส่วนตัวของเด็กนั้นๆจากระบบการจัดเก็บข้อมูลตามความเหมาะสมทันที อย่างไรก็ตามเนสท์เล่อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองโดยตรงซึ่งต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดเจน
 • ทำไมเนสท์เล่จึงความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านและเราใช้งานกับข้อมูลส่วนตัวอย่างไร (Why Nestlé collects personal data and how it uses it)

  • เนสท์เล่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวตามความวัตถุประสงค์ที่ได้รับเท่านั้น เนสท์เล่อาจจะนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ด้วยเหตุผลบางประการดังนี้

   • บันทึกการขาย – กระบวนการทำงานและจัดส่งรายการสั่งสินค้าของท่านทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าให้ท่านทราบ หมายเหตุเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ทราบเนิ่องด้วยมีเว็บไซต์สินค้าและบริการออนไลนเป็นจำนวนมากที่มีการจำหน่ายสินค้าเนสท์เล่ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์เหล่านี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูและและบริหารจัดการโดยเนสท์เล่ เราขอให้ท่านศึกษารายละเอียดและข้อมูลในประกาศฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์เหล่านี้
   • การดูแลบัญชีการใช้งาน – ในการสร้างและดูแลบัญชีของท่านกับเรา ซึ่งรวมถึง ธุรกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสร้างความภักดีในแบรนด์ของการกับผู้บริโภค และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวโยงกับบัญชีการใช้งานของท่าน
   • การบริการผู้บริโภค – ในการบริการผู้บริโภคนั้นรวมถึงการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องคำถาม ข้อสงสัย คำติชม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา อย่างไรก็ตามการให้บริการผู้บริโภคนั้นอาจนำเสนอหลากหลายรูปแบบ ที่จะประกอบไปด้วย อีเมล จดหมาย โทรศัพท์ และโปรแกรมการพูดคุยผ่านผู้ให้บริการรูปแบบออนไลน์
   • การสร้างความผูกผันกับผู้บริโภค – เพือให้เกิดการสื่อสารที่ทันสมัยและทันท่วงทีกับผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีกับเรา เนสท์เล่อาจมีการนำเนื้อหา และหรือข้อความที่สร้างสรรค์โดยผู้บริโภคถูกนำมาเผยแพร่
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการแบบปัจเจกบุคคล – เนสท์เล่อาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านรวมกัน จากแหล่งข้อมูลหนึ่ง (เช่น เว็บไซต์) และแหล่งข้อมูลอีกแห่งหนึ่งที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่นกัน (เช่น การจัดงานกิจกรรม) ด้วยเหตุผลที่ว่าเนสท์เล่สามารถเข้าถึงมุมมองของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นและในทางเดียวกันยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้นด้วยเหตุผลดังนี้

    • เว็บไซต์ – เพื่อที่จะพัฒนาเว็บไซต์และประสบการณ์การเข้าใช้งานของผู้บริโภคแต่ละบุคคลให้มากขึ้น เราจึงต้องมีการใช้งาน ข้อมูลของท่าน เช่น บัญชีการเข้าใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์ และหรือ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งก่อน
    • ผลิตภัณฑ์ – เพื่อที่จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ให้ตรงตามความต้องการ และแนวทางความคิดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เหล่านี้รวมถึง ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค ข้อมูลประวัติของผู้บริโภค ข้อเสนอแนะของผู้บริโภค และ;

     • สื่อโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อการนำเสนอโฆษณาได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ เนสท์เล่จัดทำเพื่อที่จะจับกลุ่มข้อมูลระหว่างกิจกรรมและข้อมูลบนเว็บไซต์ของเนสท์เล่และอาจผ่านทางการให้บริการบนช่องทางของบุคคลที่สาม การโฆษณาประเภทดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “การโฆษณาโดยเลือกตามกลุ่มเป้าหมาย” เหล่านี้ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบ เทคโนโลยีการติดตาม หรือที่เรียกว่า “คุ๊กกี้” หรือออาจจะเป็นเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
   • การสื่อสารทางการตลาด – กล่าวได้ว่าอาจจะในการติดต่อสื่อสารกับท่าน ท่านสามารถเลือกได้ด้วยตนเองที่จะรับข้อมูลจากเรา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การแข่งขัน และโปรโมชั่น ทั้งนี้จะถูกแชร์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ อีเมล และสื่อโฆษณาออนไลน์
    หากท่านเลือกรับข้อมูลจากทางเราผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ การใช้งานจะต้องยึดถือตามนโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการทางโทรศัพท์มืมือถือ ซึ่งอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการดังกล่าว
   • คุณสมบัติพิเศษของสังคมออนไลน์ รวมถึงดังนี้

    • เว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานพิเศษของเนสท์เล่ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเนสท์เล่เว็บไซต์ อัพโหลด หรือ แชร์สูตรวิธีการทำอาหาร รูปภาพ วีดีโอ ผลงานหรือเนื้อหาเรื่องราว เนสท์เล่อาจนำไปใช้ หรือแสนอข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ให้ไว้บนช่องทางที่ท่านแชร์กับเรา
    • คุณสมบัติการแพร่กระจายบนเว็บไซต์ เนสท์เล่อาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านมาเผยแพร่ ผ่านการใช้งานบนโปรแกรมบอกต่อเพื่อน ซึ่งท่านสามารถแชร์ข่าว ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษ หรือเนื้อหาอื่นๆกับครอบครัวและเพื่อนๆของท่าน การกระทำดังกล่าว จำเป็นต้องเรียกขอการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ อีเมล เพื่อที่จะคัดเลือกข้อความหรือเนื้อหาในการจัดส่งให้ตรงกับผู้รับได้
    • เครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม
     เนสท์เล่อาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านมาจากการที่ท่านกระทำการติดต่อบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามเช่น ติดต่อบนเฟสบุ๊ค หรือ การกดปุ่มถูกใจบนเฟสบุ๊ค คุณสมบัติการใช้งานเหล่านี้อาจถูกนำไปบูรณาการการใช้งานในเว็บไซต์ของเนสท์เล่รวมถึงจุดประสงค์หลายประการ เช่น การจัดการประกวดต่างๆ และอนุญาตให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาข้อความกับเพื่อนของท่านด้วย หากท่านใช้คุณสมบัติพิเศษดังกล่าว เนสท์เล่อาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านบางส่วนจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษในการใช้งาน และข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่านที่เนสท์เล่ได้รับ โดยเข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สามได้เช่นเดียวกัน
    • วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงอื่นๆ
     เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบางประการ ซึ่งรวมถึงการปฎิบัติการในแต่ละวัน และความปลอดภัยของเนสท์เล่ไซต์ที่เก็บรวบรวม การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หรือการตรวจสอบ และที่ติดต่อกับท่านผ่านผลงานการค้นคว้าวิจัย
 • เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไรต่อใครบ้าง (Sharing of personal data by Nestlé)

  • เนสท์เล่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวใดๆของท่านกับบุคคลที่สามที่มีจุดประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลในการทำการตลาดโดยตรงกับท่าน เว้นเสียแต่ว่าได้รับความยินยอมที่ถูกระบุไว้ชัดเจนก่อนหน้านั้นแล้ว เนสท์เล่อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามด้วยวัตถุประสงค์บางประการ ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังนี้

   • บริษัทในกลุ่ม เนสท์เล่อาจเตรียมข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของเนสท์เล่ หรือจัดเตรียมให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องและมีความชอบธรรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
   • ผู้ให้บริการทางธุรกิจกับเนสท์เล่ เนสท์เล่อาจจะมีความเกี่ยวพันกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ ตัวแทน หรือ ผู้รับเหมา ในฐานะตัวแทนกระทำการในนามเนสท์เล่ รวมถึงเป็นผู้ประสานงานเนสท์เล่ไซต์และการบริการที่มีให้กับคุณ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำมาซึ่งการเข้าใช้ หรือเหตุผลใดๆก็ตามที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของคุณในการให้บริการกับท่าน ซึ่งในบางผู้ให้บริการอาจมีฐานการให้บริการอยู่ในประเทศอื่นยึดถือกฎหมายในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลและข้อเรียกร้องในการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นนิจ ในรูปแบบของข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
   • คู่ค้าทางธุรกิจ และการร่วมกันจัดโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด เนสท์เล่อาจจะร่วมกันหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่นเดียวกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้นๆ จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจจะถูกเผยแพร่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากบริษัทนั้นๆ เนสท์เล่สนับสนุนให้ท่านอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ยึดถือและประกาศโดยบริษัทนั้นๆก่อนการตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์จะให้จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทอื่นที่ไม่ใช่เนสท์เล่ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ท่านมีสิทธิโดยชอบที่ไม่ประสงค์จะรับข่าวสารใดๆ และท่านสามารถติดต่อกับบริษัทดังกล่าวเพิ่อแจ้งความประสงค์ได้ทันที
   • ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และการถ่ายโอนทางธุรกิจ เนสท์เล่อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ การตัดสินใจโดยสุจริตของเนสท์เล่ ซึ่งต้องมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายหรือมีผลในกระบวนการดำเนินการทางคดี ในรูปแบบการโอนกิจการทั้งหมดหรือการโอนกิจการเพียงบางส่วน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของเนสท์เล่โดยบริษัทอื่น ผู้เข้ารวบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เนสท์เล่คงรักษาไว้อยู่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานของท่านที่มีกับเรา (Your rights)

  • สิทธิในการเลือกที่จะไม่ประสงค์ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ท่านมีสิทธิจะเลือกไม่รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับเนสท์เล่และท่านสามารถกระทำการดังกล่าวได้ดังนี้

   • ปฎิบัติตามแนวทางคำชี้แนะในการเลือกไม่ประสงค์ติดตามข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด
   • หากท่านมีการลงทะเบียนบัญชีการใช้งานกับเนสท์เล่ ท่านอาจได้สิทธิการเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขว่าประสงค์ที่จะติดตามข้อมูลหรือไม่แล้วแต่ความพึงพอใจ ซึ่งปุ่มการใช้งานนั้นอยู่บริเวณส่วนการแก้ไขบัญชีการเข้าใข้ หรือ
   • ติดต่อเรา
  • หมายเหตุ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ หากมีการเลือกไม่ประสงค์จะติดตามข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดแล้วนั้น ท่านจะยังคงได้รับข้อมูลธุรการเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดจากเนสท์เล่ เช่น การแจ้งยืนยันต่างๆ และ การแจ้งเตือนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รายละเอียดกิจกรรมการเข้าใช้งานที่ผ่านทางบัญชีการเข้าใช้งานของท่านที่มีกับเนสท์เล่ (เช่น การยืนยันการเข้าใช้งานบัญชีของท่าน และ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสการเข้าใช้งาน)
  • การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ไว้กับเราในบางเว็บไซต์ ที่เรามีการใช้งานส่วนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเอง ท่านอาจจะส่งคำร้องของท่านมาทางเราเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว หากเป็นส่วนข้อมูลที่เนสท์เล่ไม่สามารถให้สิทธิท่านในการเข้าถึงได้ ทางเราจะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ
  • ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เนสท์เล่แก้ไข ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านใดๆก็ตามที่ไม่เหมาะสม หากท่านมีบัญชีการเข้าใช้งานกับเนสท์เล่ นั่นหมายความว่าส่วนนั้นเป็น บัญชีของท่าน ประวัติของท่าน บนเว็บไซต์ และ หรือ ไซต์ต่างๆของเนสท์เล่ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งคำร้องขอท่านมาทางเราเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้อีกทาง
 • เทคโนโลยีการติดตาม และ เทคโนโลยีอื่นๆ (Cookies and other technologies)

  *สำหรับเว็บไซต์ที่ปราศจากประกาศชี้แจงให้ทราบว่ามีการใช้งานเทคโนโลยีการติดตามในการเข้าใช้งานไซต์นั้นๆ

  • เทคโนโลยีการติดตามคืออะไร เทคโนโลยีการติดตามคือแฟ้มข้อมูลอย่างย่อที่ถูกฝังไว้บนเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อที่พัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นไป เช่นเดียวกันผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นๆยังสามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวได้อีกด้วย
  • เหตุผลใด ทำไมเราจึงมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการติดตาม เราใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อปรับปรุงพัฒนาการใช้งาน และ ฟังก์ชั่นการใช้งานเนสท์เล่ไซต์ต่างๆ และเพื่อการได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นของผู้เข้าเยี่ยมชมไซต์เนสท์เล่ และเครื่องมือการใช้งานและบริการที่นำเสนอ เทคโนโลยีการติดตามช่วยทำให้เราสามารถออกแบบการใช้งานให้ตรงตามความต้องการ เพื่อการปรับปรุงให้เกิดความเป็นมิตรยิ่งขึ้นกับผู้ใช้ ได้รับทราบความคิดเห็นในความพึงพอใจของลูกค้า และสื่อสารกับท่านที่ใดก็ตามบนอินเทอร์เน็ต
  • เทคโนโลยีการติดตามแบ่งออกเป็นหลายประเภทที่ถูกนำมาใช้บนเนสท์เล่ไซต์
  • เทคโนโลยีการติดตาม แบบเป็นเซสชั่น เหล่านี้เป็นไฟล์เทคโนโลยีการติดตามเซสชั่นแบบชั่วคราว ซึ่งจะถูกลบออกไปเมื่อท่านได้ทำการปิดเบราว์เซอร์ และเมื่อคุณได้เริ่มต้นเปิดเบราว์เซอร์และกลับมาเข้าสู่การใช้งานไซต์นั้นๆที่ถูกฝังการติดตามด้วยเทคโนโลยีการติดตาม เว็บไซต์นั้นจะถือเสมือนว่าคุณคือผู้เข้าเยี่ยมชมรายใหม่
  • เทคโนโลยีการติดตาม แบบคงอยู่ต่อเนื่อง เทคโนโลยีการติดตามนี้จะยังคงอยู่บนเบราว์เซอร์จนกระทั่งคุณลบด้วยตนเองหรือจนกระทั่งเบราว์เซอร์นั้นถูกลบไปเนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ เทคโนโลยีประเภทที่ว่านี้จะจดจำท่านว่าท่านเป็นผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชมมาแล้ว
  • เทคโนโลยีการติดตาม แบบที่จำเป็นบางประเภทเทคโนโลยีการติดตามประเภทนี้มีความจำเป็นที่ต้องบังคับใช้อย่างเคร่งครัดบนเนสท์เล่ไซต์ ซึ่งสามารถให้ท่านท่องในส่วนต่างๆของเว็บไซต์และใช้คุณลักษณะการใช้งานบางประการ
  • เทคโนโลยีการติดตามที่ส่งข้อมูลมาหาเรา เหล่านี้เทคโนโลยีการติดตามที่เราจัดทำบนเนสท์เล่ไซต์ จะสามารถอ่านได้บนไซต์นั้นๆเท่านั้น เหล่านี้เราจะรู้จักกันในนามว่า เทคโนโลยีการติดตามภายใน เรายังวางเทคโนโลยีการติดตามบนสื่อโฆษณาของเนสท์เล่ ซึ่งเราวางบนเว็บไซต์อื่นที่เป็นการบริหารงานโดยบุคคลที่สาม เช่น เฟสบุ๊ค เราได้รับข้อมูลเหล่านั้นผ่านเทคโนโลยีการติดตามเมื่อเรากดเข้าไปดู หรือข้องแวะกับโฆษณานั้นๆ ในสถานการณ์นี้เนสท์เล่จะวางเทคโนโลยีการติดตามผ่านบุคคลที่สาม เนสท์เล่อาจจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้เพื่อให้บริการทางการโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงตามความสนใจของท่านที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้งานทางออนไลน์ที่ผ่านมา
  • เทคโนโลยีการติดตามที่ส่งข้อมูลให้กับบริษัทอื่นๆ เทคโนโลยีการติดตามนั้นถูกตั้งค่าให้กับเนสท์เล่ไซต์โดยบริษัทคู่ค้า (เช่น เฟสบุ๊ค หรือ บริษัทจัดทำสื่อโฆษณา) อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลจากเทคโนโลยีการติดตามโดยไม่ประสงค์ออกนาม ขึ้นอยู่กับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านใช้ฟังก์ชั่นการใช้งานผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เช่น กดแชร์ หรือ กดถูกใจ บนเฟสบุ๊ค (เฟสบุ๊ค ถือว่าเป็นบริษัทผู้ที่ติดตั้งเทคโนโลยีการติดตาม) ดังนั้นท่านจะถูกจัดเก็บข้อมูลระหว่างการใช้งานโดยเฟสบุ๊ค
  • 7.1.4 ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีการติดตามบนเว็บไซต์เรา
  ประเภท/หมวดหมู
  ของเทคโนโลยีการ
  ติดตามที่ใช้
  วัตถุประสงค์ จัดเก็บข้อมูลประเภท รายละเอียด
  Performance
  Cookies


  ประเภท: Analytics

  หมวดหมู่:
  Persistent
  Session
  Third party

  ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์มีพฤติกรรมในการใช้งาน นำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น และทราบถึงปัญหาที่พบระหว่างการใช้งาน แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บและประมวลผลแบบไม่เปิดเผย Google Analytics;
  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

  DoubleClick;
  https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en
  Social Sharing Cookies
  (บางครั้งเรียกว่า “Third Party cookies” หรือ “Social Widgets”)

  ประเภท:
  โซเชียลมีเดีย/ การบอกต่อ

  หมวดหมู่:
  Third party

  การแชร์ทางโซเชียลนำเสนอในเว็บไซต์โดยบุคคลที่สาม ซึ่งจะทำการติดตามผ่านระบบการติดตามการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งเทคโนโลยีการติดตามนี้ช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ที่ให้ท่าน เสนอความคิดเห็น ให้คะแนนความสนใจ คั่นหน้าโปรด ผ่านเครื่องมือการใช้งานได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีการติดตามนี้อาจจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้เปิดเผยโดยใจสมัครไม่มีเจตนาจงใจเผยแพร่หรือเปิดเผยได้ เช่น ชื่อบัญชีการเข้าใช้งานของท่าน Facebook; https://www.ghostery.com/en/apps/facebook_social_plugins

  Twitter;https://www.ghostery.com/en/apps/twitter_button
  การกำหนดเป้าหมาย/ การโฆษณา

  ประเภท:
  โซเชียลมีเดีย/ การบอกต่อ

  หมวดหมู่:
  Third party

  เทคโนโลยการติดตามใช้ในการจัดส่งเนื้อหาผ่านการเลือกเป้าหมายทางโฆษณาที่สอดคล้องกับท่าน และความสนใจของท่าน หรือ จำกัดจำนวนครั้งในการเห็นสื่อโฆษณาที่ปรากฎให้ท่านเห็นบนเครือข่าย เทคโนโลยีการติดตามนี้ช่วยในการชี้วัดประสิทธิภาพในการจัดทำกิจกรรมการตลาดผ่านโฆษณา ในเว็บไซต์ของเนสท์เล่ และที่ไม่ใช่เนสท์เล่ ทั้งนี้เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้กับผู้ที่ดเกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงเอเยนซี่ตัวแทนที่ร่วมทำงานกับเรา เทคโนโลยีการติดามนี้ติดตามผู้ใช้งานผ่านทาง IP Address DoubleClick;
  https://www.ghostery.com/en/apps/doubleclick
  ข้อกำหนดทั่วไปอื่นๆ

  ประเภท:
  Flash cookies

  หมวดหมู่:
  Persistent Third party

  Flash Cookie อาจจัดเก็บความชอบส่วนตัว เช่น การควบคุมจำนวน หรือ คะแนนสูงสุดในเกมส์ หรือ แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านดูเว็บไซต์เพื่อที่จัดสามารถปรับตามความชอบส่วนบุคคลในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป ทั้งนี้คู่ค้าที่พัฒนาและเกี่ยวข้องจะมีการเสริมการใช้งานพิเศษในด้านโปรโมชั่น เกมส์ และใช้ Flash Cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของท่าน เทคโนโลยีการติดตามประเภทนี้อาจจะถูกจัดเก็บแบบนิรนามและรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าการจัดเก็บ Flash Cookies กรุณาคลิ๊กที่นี่
  https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118
  • 7.1.5 เทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
   เนสท์เล่ไซต์อาจมีการใช้งานเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ รวมถึง IP Addresses, บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานย้อนหลัง และ web beacons (หมายถึง เทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คล้ายกับ cookie เพื่อตรวจสบว่าผู้ใช้นั้นเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เป็นจำนวนกี่ครั้งแล้ว) ทั้งนี้เพื่อช่วยเราเลือกสรรการใช้งานเนสท์เล่ไซต์ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล
  • IP Addresses คือ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลแบบTCP/IP
  • หมายเลขประจำเครื่องนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เข้าใช้งานบนระยยอินเตอร์เน็ท เราอาจจะมีการบันทึก IP Addresses ด้วยจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

   • การหาสาเหตุของปัญหาทางเทคนิคในการเข้าใช้งาน
   • เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์
   • เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นในการใช้งานเว็บไซต์ และ
   • เพื่อการออกแบบเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของท่านขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านใช้งาน
  • Log Files คือแฟ้มบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน
   เรา (หรือ บุคคลที่สามที่กระทำการในนามเนสท์เล่) อาจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน ที่เก็บข้อมูลบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และ เก็บข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าใช้งานและพฤติกรรม การเข้าใช้งานนิรนาม และช่วยเราจัดเก็บ ท่ามกลางสิ่งอื่นๆ

   • ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์และ ระบบการปฎิบัติการ
   • ข้อมูล เกี่ยวกับ user’s session (เช่น URL นี้มาจากไหน, วันที่ และเวลาที่เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา และ หน้าไหนที่ผู้เข้าใช้งานได้เข้ามาเยี่ยมชม เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่)
   • Navigational คือ ระบบการนำร่องโดยอัตโนมัติ หรือ Click Stream data (เช่น รายงานจำนวนการเข้าใช้งาน และ การนับจำนวนผู้เข้าใช้งานรายบุคคล)
  • Web Beacons
   เราอาจจะใช้งานเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คล้ายกับ cookie บนเนสท์เล่ไซต์ Web Beacons (หรือ ที่รู้จักกันในนาม “clear GIFs” หรือ “web bugs”) เหล่านี้คือรหัสย่อยในการจัดส่งประมวลผลภาพกราฟฟิกบนเว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์ในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันกับเรา เราใช้ข้อมูลบน Web Beacons ในหลายเหตุผลด้วยกัน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ ผู้ใช้งานตอบสนองอีเมลที่แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่เราจัดส่ง (เช่น ระยะเวลาที่เปิดอ่านอีเมลฉบับนั้นๆ ผู้ใช้งานนั้นเชื่อมต่อลิ๊งค์จากอีเมลหรือไม่) รายงานการเข้าใช้งานเว็บไซต์ จำนวนบัญชีผู้เข้าใช้งานรายบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมไซต์ การโฆษณา และ อีเมลตรวจสอบ การรายงานผลต่างๆ และ การออกแบบการใช้งานให้เป็นไปในลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้นั้นเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เป็นจำนวนกี่ครั้งแล้ว และการจัดการส่วนบุคคล
  • 7.1.6. การจัดการเทคโนโลยีการใช้งาน และ/หรือ ความชอบส่วนบุคคล
   ท่านต้องมั่นใจว่าท่านจะสามารถยอมรับเทคโนโลยีการติดตามหรือไม่ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้แจ้งเตือนการยินยอมใช้งานเทคโนโลยีการติดตามก่อนเข้าใช้งานได้ หรือท่านอาจตั้งค่าในการปฎิเสธการยอมรับการใช้งานได้เช่นเดียวกัน ท่านไม่จำเป็นต้องใช้งานเทคโนโลยีการติดตามหรือนำทางในทุกๆส่วนของการเข้าใช้งานเนสท์เล่ไซต์ แต่ทั้งนี้ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานบางหน้าได้สมบูรณ์แบบบนfeaturesในบางส่วนหากเลือกปฎิบัติดังกล่าว ท่านสามารถดูได้ที่ปุ่ม ช่วยเหลือ “Help” บนเบราว์เซอร์ของท่าน (เช่น Internet Explorer และ Firefox) สำหรับการใช้งานปุ่ม Help ที่ว่านี้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านใช่งานคอมพิวเตอร์ที่มากกว่าหนึ่งเครื่อง จากสถานที่ๆต่างกันปื ท่านจะต้องแน่ใจว่าเบราว์เซอร์ในแต่ละเครื่องได้ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานเทคโนโลยีการติดตามแล้ว
  • ในส่วนของแบบร่างของ Web Beacons ในหน้าเว็บเพจเรานั้น จะเป็นไปไม่ได้เลยหากท่านเลือกไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารจากเรา แต่ท่านสามารถปฎิเสธโดยการตั้งค่าไม่ประสงค์ให้ใช้งานเทคโนโลยีการติดตามกับท่านเมื่อปรากฎถามถึง
  • ยิ่งไปกว่านั้น หากท่านสะดวกสามารถทดสอบการเลือกใช้งานเทคโนโลยีการติดตามที่ถูกจัดไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือ ปฎิเสธการติดตามโดยเข้าเยี่ยมชมไซต์ต่างๆ และเลือกเทคโนโลยีการติดตามของบริษัทที่ไม่ประสงค์จะให้ติดตามได้ที่นี่ https://www.aboutads/info/choices/#completed หรือ https://www.youronlinechoices/eu
 • การรักษาความปลอดภัยและการบันทึกข้อมูล (Data security and retention)

  • 8.1 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล “Data Security”
  • เพื่อที่จะจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่าน เนสท์เล่ได้มีการลงมือปฎิบัติและจำแนกตัวชี้วัดการรักษาความปลอดภัยดังนี้
  • สภาพแวดล้อมทางการปฎิบัติงานที่ปลอดภัย เนสท์เล่จัดเก็บข้อมูลของท่านในสภาพแวดล้อมทางการปฎิบัติงานที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ต่อเมื่อทำการติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเนสท์เล่ที่เกี่ยวข้อง เอเจนท์ และ ผู้แทนในการปฎิบัติงาน ตามข้อมูลที่ต้องการทราบเท่านั้นเนสท์เล่ปฎิบัติและยอมรับตามเงื่อนไขมาตรฐานที่ใช้เป็นบรรทัดฐานทางธุรกิจเดียวกัน
  • การบริหารจัดการข้อมูลทางการทำธุรกรรมทางการเงินกับเรา เนสท์เล่ใช้มาตรฐานสากลในกลุ่มธุรกิจเป็นหลักแนวทางรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลลับสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ที่ถูกส่งผ่านอินเตอร์เน็ท (เช่น เมื่อท่านทำการชำระเงินผ่านทางร้านค้าออนไลน์ของเนสท์เล่)
  • - ข้อมูลยืนยันความถูกต้องในการเข้าใช้บัญชี เนสท์เล่จำเป็นที่จะร้องขอให้ผู้เข้าใช้งานลงทะเบียนก่อนการเข้าใช้งานเพื่อยืนยันความถูกต้องของบุคคลในการเข้าใช้งานผ่านบัญชีนั้นๆ หรือ การกระทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆก็ตามของบัญชีนั้นๆ ทั้งนี้มุ่งหวังว่าจะช่วยคุ้มครองปัญหาการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานของถูกต้อง
  • ข้อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านี้ไม่นำไปใช้กับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านเปิดเผยในสื่อสาธารณะ เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านชุมชนออนไลน์และเว็บไซต์
  • 8.2 การบันทึก “Retention”
   เนสท์เล่อาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการร้องขอและระบุชัดเจน และจะรับผิดชอบโดยการตอบทุกคำถามและข้อสงสัยของท่าน หรือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว นำไปพัฒนาและปรับปรุงในการให้บริการใหม่ๆ เพื่อที่ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
  • หมายความว่าเราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ท่านได้ติดต่อกับเรา เมื่อข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราจัดเก็บนั้นไม่สอดคล้องกับเหตุผลที่เราแจ้งท่านตั้งแต่แรก เราจะทำการทำลายข้อมูลและลบทิ้งออกจากระบบการจัดเก็บในวิธีการที่ปลอดภัยและข้อมูลส่วนนตัวของท่านไม่รั่วไหลทันที
 • ช่องทางการติดต่อเรา (How to contact us)

  • เนสท์เล่ปฎิบัติตนเสมือน “ผู้ควบคุมข้อมูล” สำหรับข้อมูลส่วนตัวที่ดำเนินการตามกรอบแนวทางที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เนสท์เล่ หากท่านมีข้อคำถาม ความเห็น หรือมีข้อสงสัยประการใดในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เนสท์เล่ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราได้ดังนี้
  • เพื่อที่จะจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่าน เนสท์เล่ได้มีการลงมือปฎิบัติและจำแนกตัวชี้วัดการรักษาความปลอดภัยดังนี้
 • เบอร์โทร 02-657-8657

 • https://www.goodfoodgoodlife.in.th หรือ www.nestle.co.th

 • ส่งจดหมายที่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เนสท์เล่ อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 38-43 เลขที่ 999/9 ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • Copyright© November 2014 Nestlé
builder: 
Header layout: 
Black no transp